Thanatopraxie
7 mei 2016

jaarlijkse herdenkingsavond in concordia

Woensdag 11 december is onze jaarlijkse herdenkingsavond in Concordia waarin we onze dierbare gestorvenen herdenken.

De nabestaanden van dierbaren die het afgelopen jaar overleden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar iedereen is welkom. Het thema van deze avond is ‘van nacht naar dag’ en de muzikale bijdrage komt van Paul Verschuur. De avond begint om 20.00 uur, maar u bent vanaf 19.30 uur welkom.

In verband met de catering ontvangen wij graag een bericht van uw komst vòòr 7 december
via email: info@uitvaartverzorginguvz.nl of telefoon: 033-4648006.