Thanatopraxie
7 mei 2016
Regels met betrekking tot het coronavirus
18 maart 2020

December j.l. was onze jaarlijkse herdenkingsavond in Concordia waarin we onze dierbare gestorvenen herdachten.

We deden dat samen met de nabestaanden van dierbaren die het afgelopen jaar of eerder overleden. Het thema van deze avond was ‘van nacht naar dag’.
Ook dit jaar zal er begin december weer een herdenkingsavond gehouden worden. Als u dierbare in deze periode overlijdt, ontvangt u hiervoor te zijner tijd een uitnodiging, maar iedereen is welkom.

In verband met de catering ontvangen wij wel graag een bericht van u.
via email: info@uitvaartverzorginguvz.nl of telefoon: 033-4648006.